Název projektu: ACCOM vzdělávání


Cílem projektu je realizace vzdělávacích aktivit, které povedou ke zvýšení kvalifikace a odbornosti našich zaměstnanců.
Do projektu bude zapojeno celkem 200 zaměstnanců z celkových 436 zaměstnanců žadatele a partnerů.
Projekt vychází z provedené analýzy potřeby v oblasti rozvoje zaměstnanců a vzdělávacího plánu, který definuje potřebná školení na 2 roky.