Den Země 2012


Nechyběli jsme na oslavách svátku Země ve Vysokém Mýtě.

V neděli 8. 4. 2012 jsme tradičně absolvovali akci u příležitosti Dne Země na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě. Oslava svátku naší planety se zde konala již popatnácté.

Počasí nám – v rámci aprílových možností – přálo, návštěvnost byla hojná. Na webu www.vysoke-myto.cz si můžete přečíst malé ohlednutí za Dnem Země, podrobnosti a zajímavosti z letošní akce a velké množství fotografií. My vybíráme několik momentek z našeho stánku. Viz níže.

Příští rok rozhodně opět v Mýtě na viděnou!