D-test nehodnotil jogurty objektivně


Stanovisko Mlékárenského svazu k testu jogurtů magazínu D-test. Souhlasíme bez výhrad.

Českomoravský svaz mlékárenský (ČMSM) vyjádřil značné znepokojení nad článkem, který vyšel v zářijovém čísle magazínu D-test, informujícím o srovnávacím testu jahodových jogurtů. Výsledky uvedené v tomto testu jsou nepřesné, zavádějící a nevhodným způsobem interpretované autory článku a poškozují tak dobrou pověst jogurtů jako významné skupiny mléčných výrobků.

Výsledky tohoto testu byly též medializovány prostřednictvím internetové televize Stream, v rámci pořadu A dost!. Tento pořad prezentuje dle názoru svazu výstupy testu zcela nevkusně, dehonestuje skupinu jogurtů jako takovou a poškozuje producenty jogurtů, na které je pohlíženo jako na ty, kteří šidí a klamou spotřebitele s cílem dosažení svých zisků. Za téměř alarmující lze pak v tomto případě považovat znázornění dochucování mléčných potravin způsobem, který naznačuje, že při výrobě jsou do jogurtů přidávány „sušené schránky brouků“.

Spotřebitelský test byl zaměřen zejména na hodnocení obsahu ovocné složky v jogurtu s cílem vyvolat dojem, že ovocný jogurt není ve skutečnosti ovocný, že obsah ovoce je zanedbatelný a že výsledná chuť jogurtu je „dolaďována“ pouze chemií.

Jak v textu uvádí Ing. Jiří Kopáček, předseda ČMSM: “Je třeba si uvědomit, že jogurt je mléčnou potravinou a případný obsah ovoce je tedy pouze ochucující komponentou, jejíž podíl je proměnlivý u jednotlivých tržních druhů, a v podstatě musí vždy odpovídat parametrům deklarovaným výrobci. Přesné složení je zpětně zjistitelné v zavedených systémech, které jsou pro mlékárenský průmysl samozřejmostí, a kde se vždy postupuje v souladu s platnými normami, recepturami a dodržováním technologických postupů.”

Celé stanovisko ČMSM, se kterým se jako dlouholetý producent smetanových jogurtů zcela ztotožňujeme, si můžete přečíst v příloze pod článkem.

Soubory ke stažení

CMSM_Stanovisko_Test-jogurtu_110913.doc [DOC, 99 kB]

CMSM_Stanovisko_Test-jogurtu_110913.pdf [PDF, 333 kB]